1 czerwca nie kupisz alkoholu?

1 czerwca nie kupisz alkoholu?

Komitet Obrony Dzieci i Młodzieży przed patologiami społecznymi przypomina o Uchwale Sejmu z 2006 r. w sprawie ustanowienia 1 czerwca. Dzień dziecka powinien być dniem bez alkoholu. Uczyńmy więc 1 czerwca dniem świątecznym – również pod względem wolności od alkoholu. Trzeba naszym dzieciom w tym dniu, oprócz materialnych podarków, w szczególny sposób ofiarować swoją miłość, życzliwość, troskę i solidarność” – podkreślił Sikora, apelując o abstynencję.
Przewodniczący Komitetu Obrony Dzieci i Młodzieży przed Patologiami Społecznymi Waldemar Sikora oświadczył, że organizacja w pełni popiera uchwałę Sejmu. Ocenił, że w ostatnich latach “mamy do czynienia z coraz większą promocją alkoholu poprzez agresywną jego reklamę oraz lansowanie obyczaju picia w przekazach medialnych”.
Komitet Obrony Dzieci i Młodzieży przed Patologiami Społecznymi przywołał szacunki ekspertów, według których w Polsce ponad 2 mln dzieci żyje w rodzinach z problemami alkoholowymi. Organizacja ostrzegła, że z uwagi na przemoc dorosłych często związaną z uzależnieniem od alkoholu, dla bardzo wielu polskich dzieci Dzień Dziecka może niczym nie różnić się od pozostałych i “być tak samo smutnym, a czasem strasznym, jak wiele innych dni w roku”.
Źródło/Rzeczpospolita
Opracowanie własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: