Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

1000 FIRM PODEJRZANYCH O UDZIAŁ W OBROCIE FIKCYJNYMI FAKTURAMI

KAS i CBA rozbiły grupę, która obracała fikcyjnymi fakturami. Faktury wystawiano w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Dokumentowały nieprzeprowadzone transakcje, dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług (m.in. transportowych, budowlanych, IT) oraz obrotu towarami. Grupę tworzyła sieć firm – ok. 1000 podmiotów.

Służby, w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, przeszukały ponad 100 lokali mieszkalnych, firm oraz miejsc przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej. 200 funkcjonariuszy KAS i CBA przeprowadziło akcję na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Zatrzymano 33 osoby. W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty wykorzystywania nierzetelnych faktur oraz wyłudzeń podatkowych. Wobec 4 z nich Prokuratura złożyła wniosek do Sądu o tymczasowe aresztowanie. Zatrzymane osoby były odpowiedzialne za organizację i kierowanie procederem oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami. Zabezpieczono majątek zatrzymanych na poczet grożących im kar – ok. 7,5 mln zł.

Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie (MUCS) prowadzi obecnie ok. 130 kontroli wobec podmiotów biorących udział w tym procederze. Pozostali uczestnicy procederu będą skontrolowani przez organy podatkowe. 30 proc. prowadzonych spraw zostanie wkrótce zakończonych, w związku ze złożonymi przez skontrolowane podmioty korektami. Wartość nierzetelnych faktur, którymi się posługiwały przekracza 1 mld zł.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

 

 

 

 

Źródło: KAS

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: