103 – Letnia TERESA POKONAŁA KORONAWIRUSA

103 – Letnia TERESA POKONAŁA KORONAWIRUSA

Nadzieja na wyzdrowienie jest dla każdego. Jak wiadomo osoby z przewlekłymi chorobami i osoby starsze są najbardziej narażone na złe skutki COVID-19. Jednak pomimo starszego wieku w Polsce lekarzom udało się wyleczyć 103 łatkę, mieszkankę Kędzierzyna – Koźla (woj.opolskie). Pani Teresa została przywieziona do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu (woj. opolskie). Z Domu Spokojnej Starości w Kościeliskach. Miała objawy typowe dla Covid-19: kaszel, gorączkę i duszności. Po wdrożeniu leczenia stan pacjentki wyraźnie się poprawił. W rozmowie z PAP dyrektor szpitala Jarosław Kończyło poinformował, że pacjentka przeszła chorobę stosunkowo łagodnie. Wyniki powtórnego testu na obecność koronawirusa. Podobnie jak poprzednie, były negatywne. Prawdopodobnie w najbliższych dniach pacjentka, już jako najstarsza w Polsce i jedna z najstarszych chyba na świecie ozdrowieńców, opuści szpitalne mury.

fOTO. SZPITAL Kędzierzyn -Koźle FB.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: