12 KWIETNIA DZIECI NIE WRÓCĄ DO SZKÓŁ?

12 KWIETNIA DZIECI NIE WRÓCĄ DO SZKÓŁ?

Dariusz Piontkowski był gościem Radia ZET. Polityk był pytany, kiedy nastąpi powrót do szkół z nauki zdalnej. Wiceminister edukacji i nauki wskazał, że wszystko „będzie zależało od rozwoju epidemii. Mamy nadzieję, że być może jeszcze w kwietniu, jeśli to będzie możliwe ze względu na epidemię. Najpóźniej w maju i czerwcu. Dane ze świąt są dużo niższe, ale prawdopodobnie było dużo mniej testów. Raczej w połowie tygodnia wyniki mogą być wiarygodne i pokazać, czy tendencja się przełoży ” – sprecyzował polityk.

Dalej zaznaczał, że jeżeli uda się opanować epidemię, „możemy rozmawiać o powrocie uczniów do szkół; zarówno młodszych, jak i starszych jeszcze w kwietniu”. – Najpóźniej w maju i czerwcu – dodał. Na pytanie, czy jest możliwe, by od przyszłego poniedziałku dzieci wróciły do szkół, Piontkowski odpowiedział, że decyzje będą podejmowane pod koniec tygodnia.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: