12 LETNI CHŁOPIEC Z RANĄ POSTRZAŁOWĄ

12 LETNI CHŁOPIEC Z RANĄ POSTRZAŁOWĄ

Wczoraj na terenie gminy Żuromin doszło do tragicznego wypadku w którym ucierpiał 12 letni chłopiec. Podczas zabawy 2 chłopców karabinem pneumatycznym doszło do jej wystrzału w wyniku czego ranny w szyję  został jeden z nich.Stan chłopca jest ciężki. Dziecko śmigłowcem zostało zabrane do szpitala w Płocku. Policja oraz prokuratura bada sprawę.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: