12 NOWYCH PRZYPADKÓW W POWIECIE MŁAWSKIM I 3 ZGON NA KORONAWIRUSA

12 NOWYCH PRZYPADKÓW W POWIECIE MŁAWSKIM I 3 ZGON NA KORONAWIRUSA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie informuje o kolejnych 12 potwierdzonych przepadkach COVID-19 oraz o kolejnym 3 przypadku zgonu związanego z Covid-19.

Ponadto PPIS w Mławie informuje, że coraz więcej jest przypadków, gdzie nie można ustalić źródła zakażenia Covid-19 oraz o osobach dodatnich bezobjawowych. W związku z powyższym PPIS w Mławie apeluje o zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego, co jest istotne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie z dnia 21.10.2020r . przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mławskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 21.10.2020r (* Wszystkie nowe dane, które spłyną po tej godzinie prezentowane są w meldunku następnego dnia).

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 401/ (45)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 49/ (12)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0 / (0)
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym /(ostatnia doba): 27/ (4)
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 6 / (0)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)126 / (12)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / (1)
  • liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 68/ (0)

Źródło: PPIS Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: