UWAGA. 1200 zł zasiłku dla bezrobotnych

UWAGA. 1200 zł zasiłku dla bezrobotnych

Wczoraj podczas  konferencji prasowej  po wizycie w jednym z zakładów cukierniczych, Premier Mateusz  Morawiecki ogłosił, ze zasiłki dla bezrobotnych ulegną zmianie. Kwota ta zostanie podniesiona z 860 zł do 1200 zł. To dość spora podwyżka, ale premier mówi, że jest to w jakiś stopniu pomoc dla wszystkich tych osób które straciły prace przez trwającą epidemię koronawirusa i zostały bez środków do życia.

– Tak jak zaproponował Pan prezydent Andrzej Duda, będziemy podnosić zasiłek dla osób bezrobotnych – zapewnił premier. – Cieszymy się, że przyrost osób, które tracą pracę, jest o wiele, wiele niższy, niż przewidywały prognozy – dodał.

Ale to nie koniec działań.

Drugim mechanizmem ma być „osłona solidarnościowa”, czyli dodatkowy zasiłek trzymiesięczny dla osób, które straciły pracę z powodu pandemii. Jego wysokość to 1300 zł. – Ma to umożliwić ponowny, jak najszybszy powrót tych osób na rynek pracy – powiedział premier. – Na pewno w kolejnych tygodniach będą się pokazywały kolejne nasze propozycje dotyczące ratowania miejsc pracy – dodał.

 

Foto.gov.pl

 

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: