Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

CHMIELEWO WIELKIE-GRZEBSK. BEZPIECZEŃSTWO I KOMFOORT DOJAZDU

Inwestycja która ma na celu poprawić bezpieczeństwo oraz komfort dojazdu mieszkańców do gruntów rolnych oraz budynków mieszkalnych właśnie została ukończona. Wczoraj dokonano odbioru inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej relacji Chmielewo Wielkie-Grzebsk.
W odbiorze uczestniczyli również Sołtys i Radny z Chmielewa Wielkiego.
Zakres prac obejmował między innymi: ułożenie nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie przydrożnych rowów, remont istniejących przepustów, wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie, montaż znaków drogowych, wykonanie mijanki.

źródło:FB

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: