16 PAŹDZIERNIKA MŁAWSKI DZIEŃ PAPIESKI

16 PAŹDZIERNIKA MŁAWSKI DZIEŃ PAPIESKI

Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II” w Mławie i proboszczowie mławskich parafii zapraszają na Mławski Dzień Papieski z okazji 43. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w sobotę 16 października 2021 r.

Uroczystości rozpoczną się w kościele Świętej Trójcy w Mławie mszą świętą o godzinie 17.45, w trakcie której zaplanowano: część artystyczną, wręczenie stypendiów dla mławskiej utalentowanej młodzieży o trudnych warunkach materialnych i rodzinnych z pasjami i ambicjami, natomiast zakończą się pod pomnikiem św. Jana Pawła II na Starym Rynku.

źródło/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: