18 lipca koncert pieśni żydowskich OWNT LID – WIECZORNA PIEŚŃ

18 lipca koncert pieśni żydowskich OWNT LID – WIECZORNA PIEŚŃ

 

Już w najbliższą niedzielę 18 lipca 2021 r. o godz. 18.00 na estradzie w Parku Miejskim w Mławie odbędzie się występ charyzmatycznej śpiewaczki Urszuli Makosz, która współpracuje z największymi gwiazdami muzyki klezmerskiej w Polsce i na świecie. Artystka wraz z zespołem wykona tradycyjne pieśni żydowskie w językach – jidysz, hebrajskim oraz ladino. W repertuarze pojawia się utwory o zróżnicowanej tematyce i nastroju – melancholijne piosenki znane w polskich sztetlach, ale również żywiołowe i ekspresyjne rytmy charakterystyczne dla muzyki Żydów sefardyjskich.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: