Mniejsze wynagrodzenie o 20%. Trudna sytuacja pracowników LG

Mniejsze wynagrodzenie o 20%. Trudna sytuacja pracowników LG

Pandemia koronawirusa odciska coraz większy ślad na gospodarce i ekonomii. Coraz bardziej jest to widoczne również w Mławie. Od 15 kwietnia 2020 roku LG Electronics zredukowało czas pracy o 20% a tym samym obniżono proporcjonalnie wynagrodzenia. Takie warunki mają obowiązywać do końca czerwca. Po tym czasie pensje i etaty mają wrócić do normy. Pozostaje pytanie czy do tego czasu sytuacja na rynku ulegnie poprawie? Nadchodzi trudny okres dla pracowników i mławskich firm. Odmrażanie gospodarki przez rząd i pomoc w postaci tarczy antykryzysowej mają w tym pomóc. Pozostają jednak wątpliwości, że firmy będą odczuwały skutki pandemii jeszcze przez długi czas.

foto. www.spidersweb.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: