20 tys złotych na walkę z koronawirusem

20 tys złotych na walkę z koronawirusem

Park Cha Byung – lider grupy prezesów firm koreańskich w Mławie – przekazał dziś na ręce burmistrza Sławomira Kowalewskiego darowiznę w wysokości 20 tys. zł. Prywatne pieniądze darczyńców zostaną przeznaczone na działania mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Wsparcie finansowe z prywatnych środków ofiarowali miastu prezesi LG Electronics i innych firm koreańskich działających na terenie Mławy. Zgodnie z podpisaną dziś w gabinecie burmistrza umową darowizny, pieniądze zostaną przeznaczone na działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zwłaszcza wśród mieszkańców miasta znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

– Nie jest to pierwszy raz, gdy otrzymujemy wsparcie od prezesów firm koreańskich. Wcześniej pomagali nam m.in. przy organizacji obchodów rocznicy Bitwy pod Mławą, obecnie natomiast udzielają nam poparcia w rozmowach mających na celu przyspieszenie budowy obwodnicy zachodniej Mławy. W imieniu mieszkańców, serdecznie dziękuję. Przekazane nam dziś środki zostaną dobrze spożytkowane – mówi burmistrz Sławomir Kowalewski.

źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: