Smutne, puste place zabaw

Smutne, puste place zabaw

Pogoda sprzyja spacerom w parku. O tej porze roku najmłodsi z rodzicami chodzili na place zabaw. W parku było słychać bawiące się dzieci. Było życie, był ruch i uśmiech dziecka.W tym roku dzieci przechodzą obok placu zabaw zawiedzione. Im zrozumieć najtrudniej dzisiejszą sytuację. Jak długo to potrwa? Miejmy nadzieję, że już niedługo.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: