22 czerwca! Witamy w pierwszym dniu kalendarzowego lata!

22 czerwca! Witamy w pierwszym dniu kalendarzowego lata!

Jak co roku wiele osób zadaje sobie pytanie, czy już można oficjalnie je ogłosić. Data kalendarzowa pierwszego dnia lata jest niezmienna i jest to zawsze 22 czerwca.
Lato to również okazja do obserwacji zjawisk astronomicznych. Najcieplejsza pora roku to okazja do spojrzenia na nocne niebo i obserwacji zjawisk astronomicznych.
Z planet przez prawie całe letnie noce widoczne będą Saturn i Jowisz, blisko siebie nad południowym horyzontem. Coraz lepsza będzie widoczność Marsa, jego blask osiągnie maksimum w połowie sierpnia. Z kolei Wenus będzie nas raczyć swoim blaskiem jako tzw. Gwiazda Poranna. Również nad ranem będzie można spróbować wypatrzeć Merkurego.
Noc Kupały
Po najdłuższym dniu w roku, który jest jednocześnie pierwszym astronomicznym dniem lata następuje najkrótsza noc w roku. W Polsce co roku organizowane są z tego powodu różne zabawy i festyny. Ta noc była czczona już przez naszych słowiańskich przodków jako Noc Kupały. W czasie tych zabaw rozpalano ogromne ogniska, wokół których tańczono, co miało na celu wypędzenie złych mocy, ochronę przed chorobami i zapewnienie pomyślności. Dużą wagę przywiązywano do wróżb. Jedną z popularniejszych było puszczanie na wodzie przez dziewczęta wianków z zapaloną świecą. Liczyły one, że wyłowi je jakiś młody kawaler, co oznaczać miało szybkie i szczęśliwe zamążpójście. Do naszych czasów przetrwał jednak zwyczaj wodowania wianków.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: