Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

220 mln zł na opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił program wsparcia psychiatrii dzieci i młodzieży: – Wyzwania cywilizacyjne, to nie tylko walka z pandemią czy troska o odbudowę gospodarki. To także walka o zdrowie psychiczne oraz dbałość o system psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, a także inwestowanie środków w ten system – powiedział szef polskiego rządu.

Musimy wyciągnąć przyjazną dłoń do dzieci i młodzieży

Dzieci są dziś narażone na wiele ryzyk. Chodzi np. o ataki, hejt czy nienawiść. Dochodzi przez to do problemów autodestrukcyjnych i psychicznych. Często dzieci poddawane są nadmiernej presji i rywalizacji. To wszystko tworzy środowisko, w którym do dzieci i młodzieży musimy wyciągnąć przyjazną dłoń

– powiedział szef rządu Mateusz Morawiecki. Zwrócił również uwagę na to, że problemy te są wyjątkowo widoczne w czasie pandemii.

To będzie dla nas jeden z najważniejszych priorytetów działań związanych z walką o lepszy świat po epidemii

– dodał premier.

Miliony wsparcia – dofinansowanie psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że nie ma dziś ważniejszej sprawy niż troska o los dzieci i młodzieży oraz systemowa poprawa całego obszaru związanego z poradnictwem dla dzieci i młodzieży. Właśnie dlatego rząd przeznaczy 220 mln zł na:

  • poprawę infrastruktury i unowocześnienie placówek (ok. 120 mln na ten cel);
  • uruchomienie bezpłatnej całodobowej infolinii (w tym także kontakt poprzez e-mail czy czat);
  • zwiększone świadczenia i szkolenia;
  • uruchomienie programu profilaktyki uzależnień cyfrowych.

Ten rok to czas na zmiany w świecie psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej

W perspektywie roku będziemy w zupełnie innym świecie w psychiatrii dziecięcej. Gdzie każda młoda osoba, każdy rodzic będzie wiedział, że w każdym powiecie może zgłosić się do lokalnego ośrodka ze swoimi problemami lub problemami swoich dzieci

– zapewnił minister zdrowia Adam Niedzielski.

W 2020 r. została zwiększona liczba placówek udzielających świadczeń dzieciom z 365 do 562, a w kwietniu rozpoczęło działalność 138 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychiatrycznej.

Od 2015 r. do końca 2020 r. liczba specjalistów psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej wzrosła o ponad 100 osób, czyli o 25 proc.

 

 

Źródło: premier.gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: