Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

23 kwietnia Święto Patrona Mławy

„23 kwietnia obchodzimy dzień św. Wojciecha

Dzisiejszy herb naszego miasta ze świętym Wojciechem w centralnym miejscu oraz dwiema wieżami strażniczymi połączonymi wstęgą rzeki, podobny jest do jednego z pierwszych – z połowy XVII wieku. Wciąż pozostaje pytanie, skąd biskup z Czech wziął się na mławskiej tarczy herbowej

Najstarszy zachowany znak naszego miasta pochodzi z połowy XV wieku. Przedstawia dwie szpiczaste baszty, na szczytach których umieszczono kule. Nie ma na nim jeszcze postaci świętego Wojciecha, jednak legenda o tym, że biskup odwiedził Mławę, prawdopodobnie była już żywa. Święty miał  zatrzymać się w okolicach pierwszej osady Mławy – na Kozielsku (w rejonie wzgórza cmentarnego przy ul. 18 Stycznia), by odpocząć w pielgrzymce ewangelizacyjnej do Prus. Nie mamy dowodów na to, aby biskup praski spotkał się z naszymi przodkami, jednak opowieść o tym, jak informuje w książce „Mława – miasto pogranicza” prof. Leszek Zygner, była „przekazywana wśród pokoleń mławian”.

Kolejny znany herb Mławy – z XVI wieku – przedstawia szeroko otwartą bramę na murze fortecznym. Heraldycy i historycy dostrzegają w tym symbolu metaforę otwartości i gościnności mieszkańców, być może podobną do tej, jaką posłużył się Adam Mickiewicz w pierwszej księdze „Pana Tadeusza”, pisząc: „Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza”.

Mieszkańcy Mławy, dotknięci wojnami i pomorami nękającymi XVII-wieczną Europę oraz częstymi pożarami trawiącymi ciasną, drewnianą zabudowę, w połowie stulecia zmienili herb, usuwając z niego mur z bramą. Ich miejsce ponownie zajęły dwie wieże, tym razem połączone półkolistą rzeką. W 1641 do herbu dodano postać św. Wojciecha, dzierżącego z rękach krzyż i wiosło. Pierwszy atrybut nawiązywał do jego ewangelizacyjnej misji, drugi symbolizował męczeńską śmierć biskupa.

Odpowiadając na pytanie, skąd św. Wojciech znalazł się w herbie Mławy, prof. Leszek Zygner pisze: „Jak się wydaje, o zmianie tej zdecydowało przede wszystkim ożywienie wśród mieszkańców kultu patrona, który był jednocześnie jednym z patronów całej Rzeczypospolitej. Mieszczanie mławscy potrzebowali opieki patronów, którzy bronili nie tylko miasta, ale również całej Polski”.

Przez lata zaborów na pieczęciach Mławy pojawiały się sygnatury państw, w granicach których miasto leżało. Pamięć o mławskim, lokalnym herbie była jednak wciąż pielęgnowana. Wraz z odzyskaniem niepodległości w 1918 r. na herbową tarczę powróciły wszystkie symbole: patron miasta, wieże, rzeka oraz litery AORPSM – inicjały łacińskiego napisu Adalbertus Orator Regni Poloniae Sanctus Matrys (Wojciech Orędownik Królestwa Polskiego Święty Męczennik). W 1948 roku w ramach ogólnopolskiej akcji laicyzacji życia publicznego na mławskim herbie pozostawiono jedynie dwie wieże. Postać patrona pojawiła się między nimi dopiero w 1982, a dziesięć lat później (1992 r.) Rada Miasta Mława uchwaliła współczesny wygląd herbu.

W 1997 roku po północnej stronie ratusza ustawiony został pomnik patrona, przed którym 23 kwietnia każdego roku – w dniu imienin Wojciecha – przemawia Burmistrz Miasta Mława, delegacje składają wiązanki kwiatów, a sztandary pochylają swoje głownie.

źródło i foto/Magdalena Grzywacz na podstawie „Mława – miasto pogranicza” Leszka Zygnera”.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: