25-LETNI MIESZKANIEC GMINY IŁOWO UKRYWAŁ SIĘ W LESIE PO SPOWODOWANIU WYPADKU POD WPŁYWEM ALKOHOLU

25-LETNI MIESZKANIEC GMINY IŁOWO UKRYWAŁ SIĘ W LESIE PO SPOWODOWANIU WYPADKU POD WPŁYWEM ALKOHOLU

W sobotę (09.01.2021r.) około godz. 1:30 oficer dyżurny działdowskiej komendy otrzymał zgłoszenie że na trasie Niestoja -Turza Wielka w rowie znajduje się pojazd. Na miejsce skierowano patrol policji, który zastał pojazd marki Hyundai  znajdujący się w rowie  oraz zgłaszającego. Przy pojeździe nie było kierującego. W wyniku penetracji terenu w pobliskim lesie funkcjonariusze zauważyli mężczyznę. To 25-letni  mieszkaniec gminy Iłowo-Osada, który znajdował się pod znacznym działaniem alkoholu. Mężczyznę zatrzymano do wyjaśnienia, pobrano od niego krew do badań na zawartość alkoholu lub innych środków. Dalszą decyzję wobec, mężczyzny podejmie sąd. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości sprawcy grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, oraz utrata uprawnień do kierowania pojazdami.

 

Źródło: KPP Działdowo

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: