Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

25 TYS. EURO OD MIASTA VIERNHRIMER DLA UCHODŹCÓW W MŁAWIE


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Matthias Baaß odpowiedział na wysłany 24 lutego 2022 r. przez Sławomira Kowalewskiego apel o solidarność z dotkniętymi okrucieństwem wojny obywatelami Ukrainy i zaoferował przeprowadzenie w swoim mieście zbiórki pieniędzy, za które w Mławie będzie można kupić rzeczy potrzebne uchodźcom wojennym. Tej formie pomocy poświęcona była zorganizowana kilka dni później wideokonferencja pomiędzy burmistrzami, z udziałem tłumaczki Edyty Zander – pracowniczki biura kultury w zaprzyjaźnionym z Viernheim mieście Haldensleben i rodowitej Polki z bliskiego Mławie Ciechanowa.

Są już wymierne efekty nawiązanej współpracy, o czym poinformował „Viernheimer Tageblatt”. Poniżej cytujemy fragment artykułu:

Burmistrz Matthias Baaß z tym większą satysfakcją przekazał swojemu polskiemu odpowiednikowi pozytywną wiadomość, że na konto założone przez miasto Viernheim wpłynęło już ponad 25 tys. euro, aby pomóc miastu partnerskiemu w zapewnieniu pomocy ukraińskim uchodźcom. „Całe Viernheim stoi po Waszej stronie, a mieszkańcy okazują swoją nieograniczoną solidarność z Mławą i ludźmi z Ukrainy poprzez wielką chęć niesienia pomocy i przekazywania datków” – informuje Baaß.

Przekazanie kwoty darowizny oraz darowizny w wysokości 5 000 euro od miasta Viernheim zostało już zorganizowane i jest w drodze do miasta partnerskiego.

Polski burmistrz był zaskoczony chęcią niesienia pomocy i serdecznie podziękował wszystkim mieszkańcom Viernheim. „Czuję, że gotowość Viernheim do wsparcia Mławy jest wyrazem najgłębszej przyjaźni” – powiedział polski burmistrz. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup żywności, bielizny, lekarstw i innych artykułów pierwszej potrzeby, których potrzebują uchodźcy wojenni – powiedział.

Organizacje pomocowe w Viernheim są również gotowe do udzielenia dalszego wsparcia – poinformował Baaß swojego odpowiednika, we wczesniejszych rozmowach Wydzialu Kultury i Sportu, stowarzyszenia i instytucje należące do Stowarzyszenia Organizacji Pomocy z Viernheim (AVH), Agencja Pomocy Technicznej oraz Maltańska Służba Pomocy zapewniły już o swoim pełnym wsparciu w zorganizowaniu transportu do Polski w przypadku dodatkowego zapotrzebowania na środki pomocowe.

„Jestem bardzo szczęśliwy, że mamy Wasze wsparcie. Wierzę, że razem uda nam się przejść przez ten trudny czas – powiedział Sławomir Kowalewski.

 

Źródło/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: