Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

250 tys. zł nagrody dla Wieczfni Kościelnej w konkursie “ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”.

Gminy, które zwyciężyły w Konkursie Rosnąca Odporność 21 grudnia br. otrzymały środki finansowe na przeciwdziałanie COVID-19. Zwycięskie gminy z województwa mazowieckiego otrzymały łącznie 64 750 000 zł. Celem Konkursu była promocja akcji szczepień przeciw COVID-19.

Wynik brany pod uwagę w konkursie, to wskaźnik procentowy przyrostu zaszczepionych od dnia 01.08 do dnia 31.10. 2021 wyrażony jako stosunek ilości zaszczepionych mieszkańców gminy do wszystkich jej mieszkańców. W naszej gminie poziom zaszczepienia wyniósł 10,91.

Jeszcze raz serdecznie gratuluję gminom, które zostały laureatami konkursów zorganizowanych w ramach Narodowego Programu Szczepień. Środki finansowe na pewno przydadzą się na przeciwdziałanie COVID-19 w Państwa gminach. Jednocześnie apeluję do wszystkich, którzy do tej pory się nie zaszczepili, aby to zrobili. W ten sposób chronimy nie tylko siebie, ale również swoich najbliższych. To wyraz odpowiedzialności i troski nie tylko za własne zdrowie i życie, ale również za zdrowie i życie naszych bliskich. Szczepienie jest bezpieczne, wszystkie dopuszczone do użytku preparaty zostały gruntownie przebadane. Ta jedna chwila poświęcona na wykonanie szczepienia może ocalić życie nie tylko nasze, ale też naszych bliskich – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Konkurs Rosnąca Odporność był skierowany do wszystkich gmin (wyłączając miasta na prawach powiatu) na najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID-19 (liczony od 1 sierpnia do 31 października br.). Samorząd mógł wygrać do miliona złotych.

Nagrody przewidziane dla gmin:

w powiatach z trzema gminami, gminie znajdującej się na najwyższym miejscu w rankingu przysługuje nagroda w wysokości miliona złotych,

w powiatach z czterema gminami, gminie znajdującej się na najwyższym miejscu w rankingu przysługuje nagroda w wysokości miliona złotych, na drugim miejscu w rankingu przysługuje nagroda w wysokości 500 tys. zł,

w powiatach z więcej niż czterema gminami, gminie znajdującej się na najwyższym miejscu w Rankingu przysługuje nagroda w wysokości miliona złotych, na drugim miejscu w rankingu przysługuje nagroda w wysokości 500 tys. zł, na trzecim miejscu w rankingu przysługuje nagroda w wysokości 250 tys. zł.

 

 

 

 

Źródło: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: