Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

260 TYSIĘCY ZŁOTYCH W PLECAKU

  • Równowartość 260 tysięcy złotych ujawnili w bagażu podróżnego funkcjonariusze mazowieckiej KAS.
  • Deklarację dewizową podróżny złożył tylko przed wylotem z Moskwy.

Funkcjonariusze Delegatury Urzędu Celno-Skarbowego III „Port Lotniczy” w Warszawie skierowali do kontroli celno-skarbowej podróżnego, który przyleciał z Rosji. Podróżny poruszał się korytarzem „zielona linia – nic do zgłoszenia”.

Decyzja o kontroli okazała się słuszna. W plecaku podróżnego funkcjonariusze ujawnili zwoje banknotów o wartości 58 000 euro.

W trakcie kontroli podróżny, obywatel Rosji okazał deklarację dewizową, którą złożył przed wylotem z Moskwy, jednak granicę Unii Europejskiej (UE) próbował przekroczyć bez zgłoszenia przywożonej gotówki. Został za to ukarany mandatem karnym.

Obowiązek złożenia zgłoszenia środków pieniężnych przy wjeździe do UE przy wyjeździe z Unii Europejskiej stanowi element strategii UE mającej na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy oraz walkę z finansowaniem terroryzmu.

Każda osoba wjeżdżająca do UE lub wyjeżdżająca z UE i przewożąca środki pieniężne o wartości 10 000 euro lub wyższej (lub równowartość w innej walucie) zobowiązana jest do zgłoszenia w formie pisemnej tej kwoty organom celnym lub organom Straży Granicznej. Niedopełnienie tego obowiązku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Złożenie deklaracji dewizowej nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej pełniący służbę w mazowieckich portach lotniczych, są wspierani w walce z przemytem dewiz przez 2 psy wyszkolone do wykrywania walut, które również na swoim koncie mają sporo sukcesów. W latach 2019-2020 przyczyniły się do ujawnienia m.in. dolarów amerykańskich i euro o równowartości ponad 2 mln 700 tys. zł.

 

 

 

Źródło: kas.gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: