27-latek kopał żonę po twarzy oraz uderzenie głową w piec kaflowy

27-latek kopał żonę po twarzy oraz uderzenie głową w piec kaflowy

Policjanci zostali poinformowani o kobiecie, która z poważnymi obrażeniami ciała została przywieziona do szpitala. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że została pobita, a sprawcą jest mąż. W związku z powyższym mundurowi zatrzymali mężczyznę w policyjnej celi. W trakcie dalszych czynności ustalili, że 27-latek poprzez wielokrotne kopanie po twarzy oraz uderzenie głową w piec kaflowy, spowodował u kobiety obrażenia głowy.  Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu mężczyźnie, a Prokurator Prokuratury Rejonowej w Iławie wobec 27-latka zastosował policyjny dozór. Mieszkaniec Susza teraz będzie musiał stawiać się w jednostce policji, a także ma nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego z pokrzywdzoną  mieszkania.

Źródło/warminsko-mazurska.policja.gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: