29 maja zostanie wylany asfalt na Mariackiej

29 maja zostanie wylany asfalt na Mariackiej

W piątek 29 maja na odcinku drogi biegnącym od ul. Mariackiej w stronę nowo budowanej galerii handlowej, będzie kładziona warstwa ścieralna (pierwsza w prawo za skrzyżowaniem z ul. Św. Anny, patrząc od strony ul. Sportowej). Z kolei w poniedziałek 1 czerwca analogiczne prace będą prowadzone na odcinku ulicy Mariackiej między skrzyżowaniami z Sienkiewicza i Św. Anny. Poruszanie się aut na tych odcinkach oraz dojazdy do posesji będą w tym czasie niemożliwe. Prosimy o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie informujące o tymczasowej organizacji ruchu.

Źródło/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: