30 tys. grzywny dla Miasta Ciechanów!

30 tys. grzywny dla Miasta Ciechanów!

Urząd Miasta Ciechanów został ukarany grzywną w wysokości 30 tys. złotych. Jak już wcześniej informowaliśmy, 2 maja na jednym z ciechanowskich osiedli,  burmistrz miasta zorganizował koncert plenerowy, który w zamyśle miał umilić czas mieszkańcom, a słuchanie jego miało odbywać się z balkonów. Na koncercie wystąpiła Kasia Kowalska. Niestety podczas koncertu nie udało się utrzymać ludzi w mieszkaniach. Szybko można było oszacować, że jest tam więcej niż 50 osób, a jak powszechnie wiadomo nadal obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób, który ma działać przeciwko rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa. W związku z zaistniałą sytuacją zostało wszczęte postępowanie administracyjne wobec Urzędu Miasta Ciechanów. Jak dowiedzieliśmy się, Powiatowy Inspektor Sanitarny nałożył organizatorom karę w wysokości 30 tys. zł.

fot.Obraz Free-Photos z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: