Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

30 000,00 zł na nowy sprzęt dla podstawówki w Mławie


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie otrzymała 30 000,00 zł na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”.

„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Maksymalna wysokość wsparcia dla jednostki samorządu terytorialnego uzależniona jest od liczby uczniów w danej szkole. Dla szkół, w który uczy się mniej niż 100 uczniów zaplanowano kwotę wsparcia w wysokości 30 000,00 zł. Szkoły miały obowiązek wydatkowania co najmniej 60% wsparcia do końca 2021 roku, zaś pozostałych 40% do 31 sierpnia 2022 roku. Zgodnie z założeniami zakupiony sprzęt powinien się znaleźć we wszystkich szkołach biorących udział w programie do 1 września  2022 roku.

Szkoła Podstawowa Specjalna w Mławie wydatkowała 100% otrzymanego wsparcia do końca 2021 roku. Zakupiono wszystkie elementy z wyposażenia podstawowego, określonego w katalogu przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki tj. drukarkę 3D z pakietem filamentów, mikrofon kierunkowy, mikroport, aparat fotograficzny, statyw, zestaw oświetleniowy, gimbal, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami oraz lutownicę. Dodatkowo zakupiono roboty edukacyjne i klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami.

Ponadto w szkole zostanie utworzona pracownia krawiecka. W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” zakupiono szafę na narzędzia, pakiet różnokolorowych kordonków i mulin, igły, kanwy oraz duże i małe krosno.

Program w 100% finansowany był ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i nie wymagał wniesienia wkładu własnego organu prowadzącego.

 

źródło/PM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: