Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

30 WRZEŚNIA 2021 R. ZAKOŃCZYŁ SIĘ KRAJOWY SEZON KĄPIELOWY

Główny Inspektor Sanitarny pragnie podziękować wszystkim użytkownikom oraz współtwórcom Serwisu kąpieliskowego, w tym szczególnie:

  • osobom, które korzystały z Serwisu w celu sprawdzenia aktualnej sytuacji na kąpielisku;
  • organizatorom za prowadzenie kąpielisk oraz aktywne wprowadzanie danych do Serwisu;
  • wójtom, burmistrzom i prezydentom miast zaangażowanym w proces decyzyjny w zakresie organizacji kąpielisk;
  • przedstawicielom Wód Polskich, organów Inspekcji Ochrony Środowiska, urzędów morskich oraz parków narodowych za opiniowanie wykazów kąpielisk;
  • pracownikom wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych za nadzór nad kąpieliskami.

W trakcie trwania sezonu kąpielowego w Serwisie publikowane były na mapie Polski wszystkie wyznaczone kąpieliska, wraz z danymi o jakości wody, podstawowymi informacjami o ich lokalizacji i dostępnej infrastrukturze oraz danymi kontaktowymi do organizatorów. Serwis kąpieliskowy umożliwiał szybkie przekazywanie bieżących informacji o jakości wody w kąpieliskach i cieszył się dużym zainteresowaniem odbiorców.

Ponadto pragniemy poinformować, że w zakładce Organizacja kąpielisk (https://sk.gis.gov.pl/index.php/informacje) znajdują się przydatne informacje dotyczące terminarza organizacji kąpielisk.

 

 

 

 

 

Źródło i foto: GIS

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: