4 przypadek koronawirusa potwierdzony

4 przypadek koronawirusa potwierdzony

W powiecie działdowskim został potwierdzony nowy (4) przypadek zarażenia koronawirusem.

Poniżej aktualna sytuacja na dzień 17 kwietnia

 

Koronawirus  – aktualna sytuacja epidemiologiczna

Stan danych w powiecie działdowskim na godzinę 10.00 w dniu 17.04.2020 r.

  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim:  4
  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego:  39
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu zakażenia COVID-19:  4
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19:  1
  • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym – 53

źródło:pssedzialdowo

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: