Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

40 WYCHOWANKÓW BUDOWLANKI WYJEDZIE NA ZAGRANICZNE STAŻE

„Budowlanka” pozyskała ponad 302 tyś zł dofinansowania na zagraniczne staże dla swych uczniów w ramach złożonego wniosku do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Dzięki temu  będzie mogło dokształcać się na wyjedzie 40 wychowanków tej placówki pod opieką 3 nauczycieli.

Zespół Szkół nr 1 w Mławie złożył w ubiegłym roku do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wniosek pod tytułem „Zagraniczne staże szansą na wsparcie kluczowych zawodów ZS1 w Mławie”.

Fundacja poinformowała naszą placówkę iż w dniu 17 września 2020 r. podjęła pozytywną decyzję i wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony do realizacji z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe Konkurs 2020 i otrzymał dofinansowanie z projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 71073,00 EURO tj. 302977,09 PLN. Ostateczna kwota dofinansowania zostanie określna po zweryfikowaniu dokumentów kontraktowych. Kwota ta zostanie spożytkowana w całości na staż zagraniczny dla 40 uczniów, którzy będą pod opieką 3 nauczycieli. Z ZS nr 1 by się dokształcać pojadą wychowankowie wyłonieni spośród uczniów trzech kierunków nauczania tj. technik informatyk, gdzie ma być wybranych 20 uczniów, technik budownictwa 10 i 10 z kierunku technik reklamy. Rekrutacja na staż przewidziana jest na przełomie lutego i marca.

Wybrani stażyści pojadą do Grecji w pobliżu Aten do miejscowości Nea Mesangela. Zostaną zakwaterowani w tamtejszym hotelu z pełnym całodziennym wyżywieniem. Otrzymają też kieszonkowe. Wyjazd zaplanowany jest na 14 dni, a przez 10 będą tam odbywać praktyki w 3 firmach. Poszczególne z nich prowadzą działalność zgodnie z kierunkami naszych uczniów. Zapewniony też jest dla naszych wychowanków darmowy transport do tych przedsiębiorstw.

Wyjazd wzbogacony jest także ofertą kulturalną tj. nasza młodzież będzie zapoznawać się z kulturą Grecji, zwiedzać tamtejsze zabytki i wskazane atrakcje turystyczne.

Wstępny termin wyjazdu zaplanowany jest w terminie od 18.04 do 1.05.2021 roku. W tej chwili wyłonieni zostali oferenci na zapewnienie dla stażystów zakwaterowania i wyżywienia transportu do zakładów pracy, w których będą praktyki i zapewnienie programu kulturalnego podczas pobytu. Zostały też podpisane z nimi umowy.

Sam projekt ma zakończyć się z końcem września, gdyż uczniowie po powrocie muszą wypełnić m.in. sprawozdania z pobytu, a i trzeba rozliczyć projekt.

 

Źródło/Powiat Mławski

Obraz Dmitriy Gutarev z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: