400 wymazów w jeden tydzień

400 wymazów w jeden tydzień

Mieszkańcy powiatu działdowskiego w ostatnim czasie mieli powód do niepokoju. To wszystko za sprawą panującej epidemii koronowianina, na którą początkowo zachorowały dwie osoby z powiatu działdowskiego (pracownik Domu Pomocy Społecznej i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego). Jak mówi starosta działdowski – Paweł Cieśliński – do dziś testów wykonaliśmy znacznie więcej. Na szczęście wszystkie okazały się ujemne.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: