GMINA STUPSK TO MOJE MIEJSCE NA ZIEMI

GMINA STUPSK TO MOJE MIEJSCE NA ZIEMI

,,Każde zakończone przedsięwzięcie daje mi wielką satysfakcję i motywuje do dalszego działania”.

Jacek Świderski, Wójt Gminy Stupsk, to kolejna osoba z cyklu rozmów pt. “Rozmowa z Wójtem”.

Rozmawiała Monika Siemianowska.

 

Dlaczego postanowił pan zostać wójtem?

Gmina Stupsk jest moim miejscem na Ziemi, tutaj się urodziłem, uczyłem się, dorastałem i założyłem rodzinę. Znam bardzo dobrze walory naszego terenu, ale też i bolączki, aby tych drugich było jak najmniej a tych pierwszych jak najwięcej postanowiłem kandydować w wyborach na wójta.

Co jest najtrudniejsze dla Pana w codziennej pracy?

Dla mnie, a myślę, że dla wielu moich kolegów w podobnych gminach najtrudniejszym elementem, który trzeba dopasować do potrzeb jest budżet. W typowo rolniczych gminach, dochody są ograniczone, a potrzeb w każdym sołectwie jest wiele. Służba publiczna nie jest zadaniem łatwym. Potrzeba wiele cierpliwości, zrozumienia, co dzień trzeba starać się sprostać oczekiwaniom lokalnych wspólnot. Aby dobrze służyć ludziom trzeba ich lubić, szanować i wsłuchiwać się w ich potrzeby. Warto podejmować starania bo przynosi to ogromną satysfakcję.

Proszę podsumować pokrótce największe sukcesy i porażki przy pełnieniu funkcji Wójta.

Niezręcznie się chwalić, ale trzeba informować o udanych przedsięwzięciach. Jednym z takich osiągnięć jest przywrócenie w Gminie Stupsk po 25 latach niebytu oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach. Przedszkola cieszą się ogromną popularnością, na prowadzenie tych przedszkoli uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 1,5 mln złotych. Stworzyliśmy wiele stref relaksacyjnych, są to typowe miejsca do odpoczynku, jak również do uprawiania sportu, siłownie zewnętrzne, boiska. Piękne obiekty powstały tam gdzie nikt już nie miał nadziei, że może się coś zmienić. Modernizujemy świetlice wiejskie, które spełniają ważną rolę w życiu mieszkańców. Oprócz wyposażenie kuchennego, meblowego, znalazły się stoły do tenisa, stoły bilardowe, piłkarzyki czy cymbergaj. Wybudowaliśmy wiele nowych dróg wraz z infrastrukturą techniczną, chodniki, ścieżki rowerowe. Uważam, że sukcesem jest organizacja wszelkiego rodzaju działań kulturalno-sportowych dla naszej lokalnej społeczności. Mieszkańcy mogą korzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń. Ogromne zainteresowanie i duża frekwencja sprawiła, że wiele tych imprez wpisaliśmy na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych.

Za porażki można uznać to, że nie wszystkie plany udaje się na czas zrealizować ze względów finansowych, ale jak to mawiają „cierpliwy i kamień ugotuję” jestem przekonany, że zgodnie z wyznaczonymi kierunkami wspólnie z mieszkańcami osiągniemy wyznaczone cele.

Jak wygląda Pańska współpraca z Radą Gminy?

Mogę powiedzieć, że Rada Gminy Stupsk jest profesjonalna, współpraca wygląda bardzo dobrze i mam nadzieję, że dalej tak pozostanie. Nie jest oczywiście tak cukierkowo, zdarzają się czasami szorstkie rozmowy, ale to jest zawsze budujące, mam 15 radnych reprezentujących swoich wyborców i tylko praca w oparciu o kompromis, może dać oczekiwane efekty.

Co będzie najważniejsze dla rozwoju gminy w najbliższych latach? Czy jest jeszcze dużo do zrobienia?

Planów dotyczących rozwoju Gminy Stupsk mam wiele, aż trudno teraz je wszystkie opisać min. to kontynuacja rozwoju infrastruktury drogowej, rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, modernizacja budynków szkolnych i obiektów gminnych, wdrożenie przygotowanej koncepcji gospodarki wodno-ściekowej. Czasami te inwestycje, które uznawane są z tych mało realnych szybciej się realizują niżbyśmy się spodziewali. Bardzo ważna jest współpraca z samorządami wszystkich szczebli: powiatowym, wojewódzkim. Mam nadzieję, na efektywną współpracę na tym polu, taką deklarację złożyłem Panu Staroście i Panu Marszałkowi. Do tej pory mieliśmy wspólne projekty i wierzę, że w najbliższym czasie będziemy wspólnie rozwijali gminę, powiat i województwo. To inwestycje polepszają życie mieszkańców, a na tym powinno zależeć każdemu samorządowi.

Czy będzie Pan startował ponownie na funkcję Wójta?

Tak, jak wcześniej powiedziałem, mam wiele planów dotyczących Gminy Stupsk, aby je wszystkie zrealizować potrzeba czasu. Służba Wójta jest zaszczytna, ale i wymagająca, mobilizuję do ciągłej pracy. Każde zakończone przedsięwzięcie daje mi wielką satysfakcję i motywuje do dalszego działania. Myślę, że każdy pełniący funkcję kierowniczą ma plan długoterminowy, ja taki mam i będę chciał go realizować.

Czy ma Pan jakieś hobby?

Moim konikiem jest elektronika, niestety mam mało czasu na dokształcanie się w tym dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, ale jeszcze zdarza mi się naprawiać sprzęt domowy, niż zapomniałem jak używa się miernika i lutownicy.

Bardzo lubię też słuchać muzyki rockowej, która wprowadza mnie w dobry nastrój, może dlatego, że przypominają się lata młodości.

Ostatnim moim odkryciem jest ogrodnictwo, dostrzegam, różnorodność roślin, ich piękno, razem z żoną tworzymy nasz ogród marzeń.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: