5 października ruszają zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

5 października ruszają zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W poniedziałek, 5 października 2020 r. rozpoczynają się zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Zapisy prowadzone są od 21 września do 2 października 2020 r. w recepcji Miejskiego Domu Kultury w Mławie, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-16.00.

 

Źródło i foto/ Powiat Mławski

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: