500 plus, do kiedy?

500 plus, do kiedy?

Przypomnijmy, że świadczenie Rodzina 500 plus było przygotowane przez rząd z myślą o zachęceniu polskich małżeństw do powiększania rodziny. Czas na rozliczenie rządowego programu powoli się zbliża, a konkretnie ma on nastąpić w 2021r.

Czy na przełomie tego okresu uda się osiągnąć planowany cel? Wątpliwe, wszystko wskazuje na to że jest inaczej. W ubiegłym roku liczba urodzeń spadała a status ekonomiczny nie ulega wielkiej poprawie w związku ze stale rosnącymi cenami. Szefowa ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej twierdzi, że “rząd nie planuje waloryzacji świadczenia 500 plus”. Jak podaje portal nowości com. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przyznała pod koniec 2019 r., że nie tylko w roku 2020, ale w całej kadencji PiS-u, czyli do 2023 r., nie będzie nowych programów polegających na przyznawaniu określonym grupom dodatkowych pieniędzy. Musimy przygotować się na to, że 500 plus może rzeczywiście przestać być przyznawane a na inne świadczenia może po prostu nie być już środków.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: