OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE POWOŁANE W PEŁNYCH SKŁADACH?

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE POWOŁANE W PEŁNYCH SKŁADACH?

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 28 czerwca, ewentualna druga – 12 lipca. Obwodowe komisje wyborcze zostały powołane. Jak wynika z informacji podanych przez Krajowe Biuro Wyborcze, większość składów będzie większa niż minimalne. Zgodnie ze specustawą wyborczą z 2 czerwca 2020 roku, minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej wynosi 3 członków. Przed 10 maja był z tym problem.  Jak  wynika z ilością powołanych członków,  teraz zagrożenia nieobsadzeniem składów nie ma, bo jest ich dużo. Jednak czy zagrożenie z koronawirusem minęło?

Komisje wyborcze podczas przeprowadzania wyborów będą musiały przestrzegać wytycznych Ministerstwo Zdrowia dotyczących „szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym oraz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych”.

Przed przystąpieniem do pracy komisji wyborczej oraz nie rzadziej niż 6 razy w czasie trwania głosowania dezynfekowane muszą być również powierzchnie: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higieniczno-sanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym.

Dodatkowo, członkom obwodowej komisji wyborczej zapewnić należy odpowiednie środki ochrony osobistej. Są to jednorazowe rękawice ochronne w liczbie zapewniającej każdemu zmianę według potrzeb, płyn do dezynfekcji rąk w ilości zapewniającej możliwość dezynfekcji rąk każdorazowo przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek, przy konieczności użycia co najmniej 3 ml tego płynu na jednorazową dezynfekcję ora przyłbice lub półmaski filtrujące FFP1 w liczbie zapewniającej każdemu członkowi tej komisji ich zmianę, zgodnie z czasem używania jej  określonym lub zalecanym przez producenta.

Natomiast, jeśli członkowie będą używać przyłbic, to ich stanowisko pracy musi być odgrodzone od wyborców specjalną barierą wykonaną z tworzywa nieprzepuszczającego powietrza. Górna jej krawędź musi znajdować się na wysokości co najmniej 1 m powyżej poziomu stołu.

W lokalu wyborczym przebywać będzie mogła w tym samym czasie nie więcej niż jedna osoba na 4 m kw., a członkowie komisji będą musieli być wyposażeni w specjalne środki ochrony osobistej, m.in. jednorazowe rękawiczki, przyłbice lub półmaski – czytamy w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia ws. szczegółowych zasad bezpieczeństwa podczas wyborów prezydenckich.

Należy też zapewnić wietrzenie lokalu przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy oraz co najmniej raz na godzinę i przez co najmniej 10 minut. Stanowiska pracy poszczególnych członków obwodowej komisji wyborczej mają być rozmieszone z zachowaniem między nimi co najmniej 1,5 m odstępu. Jeżeli budynek, w którym odbywa się głosowanie wyposażony jest w instalację mechaniczną wywiewną lub grawitacyjną, powinna ona cały czas działać. Natomiast przy wejściu, w widocznym miejscu, powinien znajdować się płyn do dezynfekcji rąk dla wyborców.

 

Opracowanie/własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: