Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

600 – OSOBOM W MŁAWIE GROZI MANDAT KARNY!

Termin złożenia nowej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami upłynął 10 lutego 2022 r. Dotychczas z obowiązku tego wywiązało się 87 proc. właścicieli nieruchomości położonych w Mławie.

Urząd Miasta czeka na osoby, których deklaracje z różnych przyczyn nie dotarły jeszcze do ratusza. Szacowane jest, że nie złożyło ich około 600 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Mławy. Jak najszybsze złożenie dokumentu pozwoli uniknąć problemów w przyszłości. Osoby, które nie wywiążą się z obowiązku, mogą otrzymać oficjalne ponaglanie, a w razie rutynowej kontroli straży miejskiej – mandat w związku z niedopełnieniem ustawowej powinności.

Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, w godzinach pracy urzędu. Dokumenty można także przesłać w formie wypełnionych i podpisanych wydruków pocztą na adres Urzędu Miasta Mława lub elektronicznie – za pośrednictwem platformy e-Puap.

Druki dokumentów w formie elektronicznej są dostępne w Internecie, w dziale „Dla Mieszkańca”, w zakładce „Odpady”.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: