Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

7 STYCZNIA STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE NIE PRACUJE

7 stycznia Starostwo Powiatowe w Mławie nie pracuje

Zarządzenie Nr 52/2021
Starosty Mławskiego
z dnia 13 grudnia 2021r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
w Starostwie Powiatowym w Mławie
Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 35 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920 zezmianami), zarządzam co następuje:
§ 1
Ustalam dzień 07 stycznia 2022r. dniem wolnym od pracy w Starostwie
Powiatowym w Mławie, w zamian za święto przypadające w sobotę 01 stycznia 2022r.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Starosta Mławski
Jerzy Rakowski

 

 

 

 

 

 

Źródło: powiatmlawski,pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: