738 ZL ZA STWIERDZENIE ZGONU

738 ZL ZA STWIERDZENIE ZGONU

738 zł za stwierdzenie zgonu, tyle może dostać lekarz, który podejmie się stwierdzenia zgonu u osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem i jego zgon nastąpił poza szpitalem. Mimo zachęcaj stawki chętnych brak. Wojewoda mazowiecki szuka ciągle lekarzy. Dla większości lekarzy nie jest to jednak powalająca suma. Kłopot w tym, że lekarz który zdecyduje się na podjęcie tego zadania musi być ciągle w gotowości. Jak wiadomo nieboszczyk nie kich, nie kaszle więc nie powinien zarażać jeśli ubierzemy się w odpowiednie zabezpieczenie. Mimo wszystko chętnych brak.

foto.https://unsplash.com/s/photos/doctor

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: