Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

738 ZL ZA STWIERDZENIE ZGONU

738 zł za stwierdzenie zgonu, tyle może dostać lekarz, który podejmie się stwierdzenia zgonu u osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem i jego zgon nastąpił poza szpitalem. Mimo zachęcaj stawki chętnych brak. Wojewoda mazowiecki szuka ciągle lekarzy. Dla większości lekarzy nie jest to jednak powalająca suma. Kłopot w tym, że lekarz który zdecyduje się na podjęcie tego zadania musi być ciągle w gotowości. Jak wiadomo nieboszczyk nie kich, nie kaszle więc nie powinien zarażać jeśli ubierzemy się w odpowiednie zabezpieczenie. Mimo wszystko chętnych brak.

foto.https://unsplash.com/s/photos/doctor

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: