Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

9 milionów dofinansowania na drugi etap Alei Świętego Wojciecha

Miastu Mława przyznano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ponad 9 milionów zł dofinansowania na budowę drugiego etapu Alei Świętego Wojciecha. Odcinek ten połączy wybudowany dotychczas fragment alei – od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza – z ulicą Płocką.
W sierpniu 2019 r. Miasto Mława złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i znalazł się na liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania opublikowanej dzisiaj na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Całkowita wartość zadania wynosi 14 347 202,80 zł, natomiast wartość przyznanego dofinansowania w wysokości 65% – 9 325 681,82 zł. Wkład miasta w ramach wydatków kwalifikowalnych wynosi 5 021 520,98 zł.
Długość tego odcinka Alei Świętego Wojciecha wyniesie ok. 700 m. Jezdnia będzie miała szerokość 7 m, po obu jej stronach zostaną wybudowane dwumetrowe chodniki, a po jednej – ścieżka rowerowa o szerokości co najmniej 2 m. Wykonane zostaną odwodnienie drogi, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, oświetlenie uliczne i zjazdy na przyległe nieruchomości.
To kolejny z trzech planowanych etapów budowy tego ważnego szlaku komunikacyjnego, którego celem jest m.in. odciążenie centrum miasta z ruchu ciężkich pojazdów, a co za tym idzie usprawnienie poruszania się po najważniejszych arteriach miasta. Ostatni etap ma przebiegać od skrzyżowania z ul. Płocką do drogi krajowej nr 7. Planowany przebieg całej Alei Świętego Wojciecha można zobaczyć w zamieszczonym poniżej materiale filmowym.

źródło:PW, KN / UMM

http://https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=3cQj0TP_DIc&feature=emb_logo

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: