Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ADAM RUDNIK BĘDZIE PRACOWAŁ Z MŁAWSKĄ MŁODZIEŻĄ

25 października 2021 roku w Miejskim Domu Kultury w Mławie odbędą się dwa wyjątkowe spotkania autorskie pt. „Zmierzaj zawsze do celu!”, jako profesjonalne działanie w zakresie promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki wobec młodego pokolenia.

Spotkania, które odbędą się w Mławie, nakierowane będą na kształtowanie odpowiednich postaw w zakresie istotnych zachowań rozwojowych wśród młodzieży w wymiarze emocjonalnym, poznawczym i behawioralnym. Będą ukierunkowane na przeciwdziałanie próbom podejmowania różnych zachowań ryzykownych przez młodych ludzi w zakresie wzmacniania czynników chroniących i redukcji czynników ryzyka, zachęcając do prawidłowego rozwoju, który jest bardzo ważny, tym bardziej na etapie adolescencji.

Pomysłodawcą, twórcą merytorycznym oraz producentem tych wyjątkowych spotkań profilaktycznych jest mgr psychologii oraz socjoterapeuta Adrian Zalewski. To doskonale znający problematykę rozwojową młodego pokolenia, utytułowany psycholog i socjoterapeuta, który posiada bogate doświadczenie w obszarze promocji zdrowego stylu życia, przeciwdziałaniu występowania dysfunkcji społecznych, w tym w środowisku dzieci i młodzieży. Adrian Zalewski to także manager ds. organizacji, tworzenia wizerunku i marketingu, m.in. znanych imprez telewizyjnych i gwiazd estrady.

Do działań zaprosił znanego artystę z Mławy – Adamo RUDNIK, który jest jednym z niekwestionowanych liderów młodzieżowych, bardzo utalentowanym i cenionym artystą młodego pokolenia, zdobywcą kilku ważnych statuetek, m.in. nagrody specjalnej podczas „Polsat Super HIT Festiwal” w koncercie „Radiowy Przebój Roku – Super Hit FM”.

Spotkania będą składały się z kilku paneli dyskusyjnych, podczas których prowadzący psycholog Adrian Zalewski oraz artysta Adamo RUDNIK mocno skoncentrują się na roli czynników chroniących i zasobów sprzyjających pozytywnemu rozwojowi. To będzie coś!

Zadanie będzie sfinansowane ze środków Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: