Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ADAM RUDNIK SPOTKAŁ SIĘ Z DZIEĆMI Z MŁAWSKICH SZKÓŁ

Burmistrz Miasta Mława realizując zadania w ramach profilaktyki zaprosił do współpracy Pana Adriana Zalewskiego – wspierającego młodych ludzi psychologa, managera i promotora pracującego w show biznesie, którego gościem był artysta młodego pokolenia – Adamo RUDNIK.

Finalnie w dniu  25 października 2021 roku dzieci z klas VII i VIII z mławskich szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hugona Kołłątaja, ul. Warszawska 52,  Szkoły Podstawowej nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego, ul. H. Pogorzelskiego 4 i Szkoły  Podstawowej nr 4 im. Haliny Rudnickiej, ul. Graniczna 39 skorzystały z działań profilaktycznych pt. „Zmierzaj zawsze do CELU!”.

Przeprowadzono łącznie dwa dwugodzinne spotkania edukacyjne, aby dostosować spotkania pod względem liczby uczestników  do wymagań GIS związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Charakterystycznym znakiem działań profilaktycznych była ich formuła.  Zrealizowano  je w postaci spotkań autorskich prowadzonych przez psychologa Adriana Zalewskiego goszczącego Adamo RUDNIKA – młodego artystę pochodzącego z Mławy, który jeszcze niedawno był uczniem jednej ze szkół podstawowych uczestniczących w spotkaniu, co dodatkowo sprzyjało pozytywnemu przyjęciu artysty przez młodzież.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, co potwierdzili w anonimowych ankietach, a także przybyłych nauczycieli. Opracowana forma spotkania, a także kierowany do młodych ludzi przekaz i poruszane sprawy zgodne były z ich potrzebami. W celu przyciągnięcia uwagi młodzieży, do działań włączony został lider rówieśniczy – Adamo RUDNIK i utwory muzyczne, z którymi łączyło się przekazanie bardzo ważnych treści.

Podczas spotkania, artysta wykonał dla młodzieży dziewięć specjalnie dobranych utworów,  w tym wielki hit – „Zawsze do CELU!”, a także innych, wyjątkowych piosenek z nowej płyty, którą niebawem wyda dla słuchaczy. Przebieg spotkania miał charakter interaktywny i aktywizujący uczestników. Nie zabrakło pytań otwartych, które prowokowały do myślenia i kształtowały wewnętrznie odbiorcę w zakresie pożądanych postaw rozwojowych i abstynenckich. Przekazywana na spotkaniu wiedza nacechowana była zrozumiałymi dla młodych odbiorców komunikatami. W końcowej części tego wydarzenia uczestnicy otrzymali pamiątkowe kartki i autografy mając możliwość zrobienia sobie także zdjęcia oraz wymiany kilku słów z artystą i prowadzącym.

 Źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: