Adam Rudnik z Mławy w wielopokoleniowym projekcie “Lepsi ludzie wyjdą z nas”

Adam Rudnik z Mławy w wielopokoleniowym projekcie “Lepsi ludzie wyjdą z nas”

Mławianin Adamo RUDNIK wspólnie m.in. z Krzysztofem Jaryczewskim z zespołu Oddział Zamknięty, Pawłem Stasiakiem z zespołu Papa D. oraz wieloma innymi artystami nagrali piosenkę, jedyną możliwą obecnie drogą, czyli poprzez internet.

“LEPSI LUDZIE WYJDĄ Z NAS” to fragment tekstu piosenki pt. „Matka ziemia epidemia”, do której wykonania zaproszono wielu polskich artystów z różnych stron kraju oraz świata, przedstawicieli aż trzech pokoleń, reprezentujących różne gatunki muzyczne w tym także Adama Rudnika.

Tekst piosenki i muzyka dała wszystkim impuls do działania i współpracy w niesamowitym tempie.  Co chcą przekazać artyści razem z autorką tekstu Małgorzatą Iżyńską, która pisała m.in. dla takich artystów: Anny Marii Jopek, Muńka Staszczyka, Marka Jackowskiego, Anny Wyszkoni oraz kompozytorem Robertem Madziarz, który znany jest z wielu akcji charytatywnych?

Posłuchajcie sami…

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: