Akademia przymierza się do wznowienia treningów

Akademia przymierza się do wznowienia treningów

Od 4 maja będzie można korzystać z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym. Zostaną udostępnione (dla maksymalnie sześciu osób korzystających na danym obiekcie): stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne), boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym orliki).

Spełniając wytyczne Ministerstwa Sportu i wszelkie zasady bezpieczeństwa. Akademia Mławianka Mława planuje wznowienie zajęć. W bieżącym tygodniu trenerzy, rozpoznają liczebność swoich zespołów i podzielą je na grupy treningowe nie większe niż 6 osób. Zajęcia będą trwały od 30 min. do 45 min. w zależności od wieku lub grupy ćwiczebnej, 2-3 razy w tygodniu. Godziny, dni treningów, a także boiska na których będą prowadzone zajęcia są w trakcie opracowywania.

WAŻNE: W trakcie trwania treningu rodzice nie będą mogli przebywać na terenie obiektu sportowego.

Wszyscy młodzi zawodnicy zapewne nie mogą się już doczekać powrotu na boisko.

 

Źródło: facebook Mławianka Mława

Foto: facebook Mławianka Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: