Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

AKCJA EWAKUACYJNA W MŁAWSKIM LIDLU!

W dniu dzisiejszym (22.07.2021) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie przeprowadziła ćwiczenia zmianowe na terenie sklepu LIDL w Mławie przy ul. Sienkiewicza.
Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar w pomieszczeniu magazynowym oraz zaginięcie jednej osoby, która dodatkowo uległa poparzeniu oraz zatruciu gazami pożarowymi.
Ćwiczenia miały na celu m. in.:
– doskonalenie umiejętności praktycznych i wyrobienie prawidłowych nawyków podczas działań ratowniczo-gaśniczych zastępów JRG,
– zapoznanie strażaków z charakterystyką i zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem obiektu,
– wdrożenie i zastosowanie odpowiedniej procedury w przypadku osób poszkodowanych,
– nawiązanie współpracy z personelem sklepu na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
przypomnienie ćwiczącym zasad BHP podczas prowadzenia działań gaśniczych na tego typu obiektach.
Może być zdjęciem przedstawiającym w budynku
źródło/PSP Mława
fot. mł. bryg. Adam Gralewski

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: