Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

AKCJA POSPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598
Każdy kocha psiaki. Te biegające pod nogami kulki optymizmu zapewne nie jednemu z nas poprawiają dzień, sprawiają, że chce się wstać z rana, lub trzeba, jeśli nasz pupil pcha się na spacer.
Nie mniej, wszystko co dobre ma jakieś swoje mniejsze lub większe minusy, a niektórzy próbują od nich uciec, zostawiając ten obowiązek oraz nieprzyjemność innym, dlatego nasza Rada wzięła udział w akcji “Posprzątaj po swoim psie”! Dbajmy wspólnie o czystość naszych parków, trawników oraz chodników i nie zrzucajmy tego na innych. To prawdziwa odpowiedzialność.
Może być zdjęciem przedstawiającym obuwie
Źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: