Akcja straży pożarnej i policji w lesie pod Ciechanowem

Akcja straży pożarnej i policji w lesie pod Ciechanowem

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie  znajdującym się w ognisku niewybuchu.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 15:30 w lesie na terenie Ościsłowa (gmina Glinojeck). W chwili przyjazdu strażaków tliły się pozostałości po ognisku, w środku znajdował się przedmiot przypominający granat. Ratownicy dogasili ogień i odcięli wszystkie drogi wjazdowe do lasu. Następnie miejsce zdarzenia przekazali policji. Działania JOP trwały ponad godzinę. W akcji uczestniczyły:

JRG Ciechanów + KDR
OSP KSRG Ościsłowo
Policja

– Policyjny pirotechnik stwierdził, że to jedynie obudowa od granatu, bez zapalnika i materiału miotającego, nie stwarzająca zagrożenia dla ludzi  i otoczenia – poinformowała nasz portal kom. Jolanta Bym z ciechanowskiej policji.

 

 

Może być zdjęciem przedstawiającym drzewo i droga

Może być zdjęciem przedstawiającym na świeżym powietrzu

fot. OSP Ościsłowo

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: