Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO 19 OSOBOM KUPUJĄCYM „PUSTE FAKTURY”

Finał w sądzie znalazła sprawa prowadzona przez policjantów Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu w grudniu 2021r. skierowała do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 19 osobom, oskarżonym o oszustwa podatkowe, związane z nabywaniem fikcyjnych faktur.

W toku śledztwa ujawniony został mechanizm popełniania oszust podatkowych związanych z fikcyjnym wystawieniem faktur i ogłoszeniami typu „dam koszty”, który polegał na publikowaniu na lokalnych internetowych portalach ogłoszeniowych, zakładanych w tym celu domenach internetowych oraz w wysyłanych mailach do grup odbiorców wytypowanych z tworzonych w tym celu baz danych, ofert sprzedaży zainteresowanym osobom podrobionych faktur VAT, w celu wykorzystania tych dokumentów w źle rozumianej tzw. optymalizacji podatkowej. Osoby zainteresowane zakupem tego typu podrabianych dokumentów, korzystając ze wskazówek wynikających z tych ofert, były przekierowywane do domen głównych, w szczególności damvat.ru i mniejszy.com, gdzie przy użyciu bramki kontaktowej zgłaszały chęć nabycia nierzetelnych kosztowych faktur VAT. W odpowiedzi na zgłoszenie przekazywany im był adres email oraz numer telefonu kontaktowego, pod którymi prowadzili dalszą korespondencję i rozmowy w celu uzgodnienia szczegółów takich, jak oczekiwana treść faktury, sposób jej przekazania i koszt jej uzyskania. Następnie dokonywały płatności prowizji z tytułu ich wystawienia na rachunki bankowe należące do osób pośredniczących w przekazywaniu pieniędzy. Znaczna część środków pieniężnych stanowiących korzyści z przestępstwa była z tych rachunków transferowana za granicę na konta cypryjskie i tureckie, a następnie wypłacana w tamtejszych bankomatach lub przeznaczana na zakup walut wirtualnych. Grupa przestępcza, której działalność ujawniono, wskazywała w fakturach VAT, jako wystawców, dane podmiotowe i adresowe 65 polskich podmiotów gospodarczych o różnorakim profilu działalności, których reprezentanci nie mieli świadomości tego, że dochodzi do wystawienia tych dokumentów.

Aktem oskarżenia, po wyłączeniu materiałów ze śledztwa, które jest kontynuowane, objęto 19 osób nabywających tzw. „puste faktury”.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: