AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMICZNA W POWIECIE MŁAWSKIM

AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMICZNA W POWIECIE MŁAWSKIM

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie z dnia 13.10.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mławskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

 Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 13.10.2020r (* Wszystkie nowe dane, które spłyną po tej godzinie prezentowane są w meldunku następnego dnia).

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 341/ (47)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 23/ (0)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0 / (0)
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym /(ostatnia doba): 28/ (3)
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 6 / (1)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)75 / (1)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / (0)
  • liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 44/ (0)

Źródło: PPIS Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: