AMELIA BUTRYN I MARCEL BUŻYCKI Z PŁETWALA MŁAWA TRAFILI DO KADRY MAZOWSZA!

AMELIA BUTRYN I MARCEL BUŻYCKI Z PŁETWALA MŁAWA TRAFILI DO KADRY MAZOWSZA!

Amelia Butryn rocznik 2008 wychowanka Tomasza Szczepańskiego, dostała powołanie do kadry Mazowsza. Również z rocznika 2008 podopieczny tego samego trenera Marcel Bużycki znalazł się w tej kadrze. Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Źródło i foto: Płetwal Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: