AMFETAMINA, ECSTASY, MARIHUANA I KRZAKI KONOPI! ZABEZPIECZONE PRZEZ POLICJĘ

AMFETAMINA, ECSTASY, MARIHUANA I KRZAKI KONOPI! ZABEZPIECZONE PRZEZ POLICJĘ

Amfetamina, ecstasy, marihuana, krzaki konopi. W minionych dniach nidziccy kryminalni zatrzymali troje mieszkańców gminy Nidzica, którzy posiadali przy sobie takie substancje i naruszyli w ten sposób przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Za popełnione przestępstwa zatrzymani usłyszeli zarzuty. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Do pierwszego zatrzymania doszło pod koniec sierpnia. Funkcjonariusze podczas przeprowadzania interwencji wobec 25-latka ujawnili w jego pojeździe amfetaminę i wagę elektroniczną. W środę (09.09.2020) mieszkaniec gminy Nidzica usłyszał zarzut posiadania środków odurzających (art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii).

Kolejne zatrzymanie w związku z przestępczością narkotykową miało miejsce w minionym tygodniu (01.09.2020). Policjanci wydziału kryminalnego w toku prowadzonych czynności ustalili, że w jednym z mieszkań na terenie gminy Nidzica uprawiane są krzaki konopi innych niż włókniste. Informacje potwierdziły się. Podczas przeszukania lokalu operacyjni zabezpieczyli rośliny, sprzęt do ich uprawy i zatrzymali młodą kobietę, która następnego dnia usłyszała zarzut uprawy konopi (art. 63 ust. 1 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii).
Zabezpieczone nielegalne rośliny
Ostatnie z trzech zrealizowanych ostatnio zatrzymań związanych z przestępczością narkotykową miało miejsce we wtorek (08.09.2020 r.). W toku prowadzonych działań operacyjnych funkcjonariusze ustalili, że 25–letni mieszkaniec gminy Nidzica może posiadać narkotyki. W trakcie realizacji czynności kryminalni zabezpieczyli środki narkotyczne w postaci amfetaminy, ziela konopi innych niż włókniste i ecstasy. Mężczyzna został zatrzymany i w środę (09.09.2020 r.) usłyszał zarzut posiadania środków odurzających (art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii).

 

Przypominamy!

W myśl Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii :

Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  1. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

  1. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 63. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  1. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.

  2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Źródło i foto: KPP Nidzica

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: