Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ARESZT I GRZYWNA ZA ŚWIĘTOWANIE HALLOWEEN

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek chce wprowadzić ustawę która będzie zakazywała świętowania Halloween. Jeśli Twoje dzieci tego właśnie dnia chodziły po domach i w formie zabawy prosiły o cukierki to już od października tego roku prawdopodobnie nie będą tego robić. Marszałek Sejmu już nadała bieg sprawie.
“Kto w dniu 31 października chodzi i puka po mieszkaniach, prosząc o cukierki, lub ostrzegając przed popełnieniem złośliwego żartu – podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 500 złotych lub karze ograniczenia wolności” – można przeczytać w petycji opisanej przez “Rzeczpospolitą”.

Projekt ustawy ma dotyczyć wspierania narodowych tradycji Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym ma przeciwdziałać niszczeniu katolickiej tradycji oraz “zagrożeniu duszy”.

W bezimiennej petycji, która wpłynęła jest napisane -” Kto w dniu 31 października danego roku kalendarzowego przebiera się za straszną postać, w szczególności za kościotrupa, czarownicę, wampira, diabła lub inną kojarzącą się z piekłem istotę, podlega karze ograniczenia wolności lub aresztu na okres nie krótszy od 15 dni”.

źródło:wp.pl/opracowanie własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: