ARESZT I GRZYWNA ZA ŚWIĘTOWANIE HALLOWEEN

ARESZT I GRZYWNA ZA ŚWIĘTOWANIE HALLOWEEN

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek chce wprowadzić ustawę która będzie zakazywała świętowania Halloween. Jeśli Twoje dzieci tego właśnie dnia chodziły po domach i w formie zabawy prosiły o cukierki to już od października tego roku prawdopodobnie nie będą tego robić. Marszałek Sejmu już nadała bieg sprawie.
“Kto w dniu 31 października chodzi i puka po mieszkaniach, prosząc o cukierki, lub ostrzegając przed popełnieniem złośliwego żartu – podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 500 złotych lub karze ograniczenia wolności” – można przeczytać w petycji opisanej przez “Rzeczpospolitą”.

Projekt ustawy ma dotyczyć wspierania narodowych tradycji Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym ma przeciwdziałać niszczeniu katolickiej tradycji oraz “zagrożeniu duszy”.

W bezimiennej petycji, która wpłynęła jest napisane -” Kto w dniu 31 października danego roku kalendarzowego przebiera się za straszną postać, w szczególności za kościotrupa, czarownicę, wampira, diabła lub inną kojarzącą się z piekłem istotę, podlega karze ograniczenia wolności lub aresztu na okres nie krótszy od 15 dni”.

źródło:wp.pl/opracowanie własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: