Autobusy linii nr 1 wracają na stałą trasę

Autobusy linii nr 1 wracają na stałą trasę

W związku z zakończeniem prac przy przebudowie ulic Mariackiej, św. Anny i Ordona w Mławie, autobusy linii nr 1 Mławskiej Komunikacji Miejskiej od poniedziałku 12 października 2020 r. będą jeździły swoją stałą trasą.

Przywrócenie stałej trasy nastąpi na odcinku biegnącym ulicami Kopernika, Lelewela, Kościuszki, Zachodnią, Sportową, Mariacką, św. Anny i Ordona (OKM pasaż). W pozostałym jej przebiegu trasa pozostaje bez zmian. Zapraszamy podróżnych do korzystania z MKM-ki i przypominamy, że ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 w autobusach można zajmować tylko co drugie miejsce.

 

źródło/um

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: