AWANTURUJĄCY SIĘ PIJANY MĘŻCZYZNA W GLINOJECKU

AWANTURUJĄCY SIĘ PIJANY MĘŻCZYZNA W GLINOJECKU

W dniu 16 sierpnia dyżurny ciechanowskiej komendy policji otrzymał zgłoszenie o awanturującym się pijanym mężczyźnie w Glinojecku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 31 – letni mężczyzna widząc jazdę 32 – letniego kierowcy Audi próbował udaremnić mu dalsze poruszanie się pojazdem wyjmując kluczyki ze stacyjki. Kierowca Audi próbował odjechać i w trakcie jazdy uszkodził swój pojazd. Na miejscu kierowca Audi odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie w związku  z powyższym została od niego pobrana krew. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi mu kara pozbawienia wolności do lat dwóch, minimum trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz minimum 5.000 zł świadczenia pieniężnego.

Źródło: KPP Ciechanów

Foto: Sara Castellano Frutos z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: